• sort de ma vie aller dégage

  |¯¯) /¯¯\ /¯¯' |_/
  |¯¯\ \__/ \__, |¯\══╗♫
  ║██║no relations
  ║ (o)♥♫ ²°¹o̶ NO̶ c̶o̶Mm̶e̶n̶T̶ ♫
  ╚══╝☁ ☀ ☁ ╰☆ ✈
  █▀▀ █▀█ █▀█ █
  █▄▄ █▄█ █▄█ █▄▄
  ♥Canada♥
  DỘ ПOT PŁΛΫ ШiTH MΣ.ok
  ☻/\☻/
  /▌ ♥▲
  / \../ \
  معلومات عنى:

  1- صد الرصاصات بيدي

  2-توقيف آلقطارات بآلقوه الجسمانية

  3- تصارعت مع فيل كسرت رقبته بعدما ذبحت أسد و دب

  4- التزحلق على البركان

  5- عندما سبحت في تسونامي

  6- لم استطع ان أذبح 100 دب بضربه واحده ..لكن دبحت 99 وهرب
  1
  7 -لحظةفخر : وفاة كوبرا بعد مآعضتني

  -
  8-نبذة عني :لا أحب الكذب إبدا

  ԲՄՇƙ ՎԾՄ ԵԾԾ ʍȝՌ ՎԾՄ ՇՐԹՀՎ,!!
  --what is Biography..!!!!
  -n̶O̶ c̶o̶m̶m̶e̶n̶T !!!!!
  -Иσ .̶S̶c̶H̶o̶O̶L
  -ρLαỷ-ραuS.!!
  -Ḻṏṽḛ ḯŜ ₦аm℮ .!
  -Ŝе.. ḯŜ Gам℮ .!!
  -ForgеT Иаm℮ .!!!
  -aПĐ рlаy Gаm℮ .!!
  ██████─██████─███──███─███──███─█████─████─██─██████
  ██──██─██──██─██─██─██─██─██─██─██────██─█─██───██
  ██─────██──██─██─██─██─██─██─██─█████─██─█─██───██
  ██──██─██──██─██─██─██─██─██─██─██────██─█─██───██
  ██████─██████─██────██─██────██─█████─██─████───██
  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
  ░░░█▀█░█▀▄░█▀▄░░░░█▀▄▀█░█▀▀░░░█░
  ░░░█▀█░█░█░█░█░░░░█░░░█░█▀░░░░▀░
  ░░░█░█░█▄▀░█▄▀░░░░█░░░█░█▄▄░░░▄░
  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

  _____♥♥♥♥♥
  ___♥♥♥♥♥♥♥♥
  ___♥♥♥♥♥♥♥♥
  ___♥♥♥♥♥♥♥
  _♥♥♥♥♥♥♥♥
  _♥♥♥♥♥
  _♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥
  ___♥♥♥♥____♥♥♥♥
  ___♥♥♥♥_____♥♥♥♥
  ___♥♥♥♥_____♥♥♥♥
  ____♥♥♥♥____♥♥♥♥♥
  _____♥♥♥____♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥__♥♥♥♥♥♥
  _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  _______♥♥♥♥♥♥♥
  _______♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥
  _______♥♥♥♥
  _______♥♥♥♥
  _______♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥♥
  ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ______ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ___________________________________

  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
  ░░░█▀█░█▀▄░█▀▄░░░░█▀▄▀█░█▀▀░░░█░
  ░░░█▀█░█░█░█░█░░░░█░░░█░█▀░░░░▀░
  ░░░█░█░█▄▀░█▄▀░░░░█░░░█░█▄▄░░░▄░
  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

  . . . . . . . . . ./¯/)
  . . . . . . . . . /¯./
  . . . . . . . . /. . /
  . . . . . /¯`/'. .'/¯¯`.
  . . . . ./'/. /. . /. . /. /¯\
  . . . . ('(. . . . . .¯/'. .')
  . . . . .\. . . . . . . . .'. ./
  . . . . ..'\'. . . . . . . . ./

  ... ... ... ... ... ... ... ... .„--~--„
  ... ... ... ... ... ... ... ../:.:.:.:.:.|...
  ... ... ... ... ... ... ... .|;.;.;.;.;.;/......
  ... ... ... ... ._„„„„„„„_.);.;.;.;.;.|...
  ... ... ... „-":.:.:.:.:.:."~-„;.;.;.;|...
  ... ... .. (_„„„„„„---„„_:.:.:);.;.;.."„
  ... ... „-":.:.:.:.:.:.:.:""-„/;.;.;.;.;."„
  ... .. (:.___„„„„„„...„„„___);.;.;.;.;.;.;.|
  ... .. /"":.:.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.;.„"
  ... . \:.__„„„„„„„„„„„„„„__/;;;;;;;;;;;/\
  ... .. \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.);;;;;;;;;;/:::\
  ... ... . \„„„„---~~~;;;;;;;;;;;;;„":::::::\
  ... ... ... . """~~--„„„„„„„„„„„-"::::::::::::\
  ... ... ... ... ... ... \:::::::::::::::::::::::::\

  ´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶´ ¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´ ´´´ ¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´ ´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´ ¶´´ ´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶ ´´´ ´¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶ ´´´ ´¶
  ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´ ¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´¶ ¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´ ´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´ ¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´ ¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´ ´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶ ¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´ ¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
  ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣
  ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝
  ─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█─
  ──██─███─███─██─██─██▄█───♥
  ──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█───
  ─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█ ♥


  __▒▒▓▓▒▒
  __▒▓▓▓▓▓▒▒
  _▒▓██████▓▓▒▒▒
  _▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒▓▓
  ..._▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒...
  _▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓▓▓▓▓██▒
  __▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓▓▓▓▓█▓▒▒
  ___▒▒▓███████████████_████████▓▓▓▓█▓▒
  ____▒▒▓▓██████████████████████████▓▒▒▒
  _____▒▒▓▓█████████████████████████▓▒▒▒
  ______▒▒▓████████████████████████▓▒
  _________▒▓██████████████████████▓▒
  __________▒▓███████████████████▓▒
  ____________▓█████████████████▓▒
  _____________▒▓████████████▓▒▒
  ______________▒▓██████████▓▒
  _______________▒▓███████▓▒
  ________________▒▓█████▓▒
  _________________▒▓███▓▒
  __________________▒██▓▒
  __________________▒█▒

  +88______________________________
  _+880_____________________________
  _++88_____________________________
  _++88_____________________________
  __+880_________________________++_
  __+888________________________+88_
  __++880______________________+88__
  __++888_____+++88__________+++8__
  __++8888__+++8880++88____+++88___
  __+++8888+++8880++8888__++888____
  ___++888++8888+++888888++888_____
  ___++88++8888++8888888++888______
  ___++++++888888888888888888______
  ____++++++88888888888888888______
  ____++++++++000888888888888______
  _____+++++++000088888888888______
  ______+++++++00088888888888______
  _______+++++++088888888888_______
  _______+++++++088888888888_______
  ________+++++++8888888888________
  ________+++++++0088888888________
  ________++++++0088888888_________
  ________+++++0008888888__________
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ----/¯/)-------/¯/)
  ---/¯ -/------/¯ -/
  --/- - /------/- - /
  -/--/´¯//´¯//´¯-/`•
  /´¯/-- /---// ---/¨¯\
  ('-(---(´--(´ -¯ /'--)
  -\-------------'---./
  --\--------------.•´
  ---\------------ /

  ………………………………………/””~,
  ……………………………………../:::::/
  …………………………………..,-”””¯””-,
  ……………………………….,~”……….\
  ……………………………,~”…………,..\
  …………………………,-“………….....|..|
  ………………………,-“………………..|..|
  ……………………,-“…………………..|..|
  ………………….,-“……………………/..|
  …………………/……………………..’..
  ………………../………………………...|
  ………………./…………………..,„_„...|
  ………………/…………………,-,-~-,-~’,
  ……………../……………….,-“ ( . . o)_º)
  ……………./………………./ . . .“-~“ . . ¯¯¯¯¯””~-,
  ……………|………………..| . . . . . . . . . . . . . ,-~“~,
  ……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . /:::::::\
  ……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . |::::::::l
  ……………|………………..\ . . . ._ . . . . . . . . “-,„„„-”
  …………....|………………..”-, . .(..”~,------------~”
  …………….|._………………..”~,..”~-‘---,………………,--~~-,
  ………….,~” . ¯”~,……………….¯”~~-”,-\………….,-“-,”~, . .”-,
  ……….,-“….,~”,-~”\…..-‘.,„„„………………”-,……….| . . “-, ”-, . |
  ………..\,,-“,~”……/…..,-“ . .”-,…………..’-,.”-,……..) . . . .”-,,-“
  ………….’-,……..(,--,.,-“ . . . . |…………….”-,”-,,(“-~”-,””~~~”
  …………….¯”””¯,-“, .), . . . . ,-“……………….”-,\,.”..,-“
  ………………….’-, .”.,“-,_„„~”……………………”.”-,”
  …………………….”~”-,.\,…,--~~~-,………………,~’,
  ………………………….¯”~/ . . . . . .)……………,”-~’,
  ………………………./ . . . . . . |--„„„„„„--,~””¯ . . .)_
  ………………………….,-“ . . . . . .,-“………/ . . . . . . , .)
  …………………………( . . . . . ,. . , “)……”-, . . . . .) ,’-“
  …………………………..”~-,„_ . .)_,|-“……….¯”””

  __________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
  _$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
  _$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
  _$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
  __$$$__$'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
  __'$$o__$$__$$'$$$$$$$$$$$$$$'$$__$$_____o$$
  ____$$o$____$$__'$$'$$'$$'__$$______$___o$$
  _____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
  ______'$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
  _________'$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
  ___________'$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$

  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄██████████▀████████████▀██████████▀
  ▄██████████▀████████████▀██████████▀
  ▄████▀▄▀▄▀▄▀███▀▄██▀▄███▀██▀▄▀▄▀▄██▀
  ▄████▀▄▀▄▀▄▀███▀▄██▀▄███▀██▀▄▀▄▀▄██▀
  ▄██████████▀███▀▄██▀▄███▀██▀▄▀▄▀▄██▀
  ▄██████████▀███▀▄██▀▄███▀██▀▄▀▄▀▄██▀
  ▄████▀▄▀▄▀▄▀███▀▄██▀▄███▀██▀▄▀▄▀▄██▀
  ▄████▀▄▀▄▀▄▀███▀▄██▀▄███▀██▀▄▀▄▀▄██▀
  ▄██████████▀███▀▄██▀▄███▀██████████▀
  ▄██████████▀███▀▄██▀▄███▀██████████▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

  .....♥#########♥
  .....♥#############♥
  ...♥###############♥
  ..♥#################♥..................♥###♥
  ..♥##################♥..........♥#########♥
  ....♥#################♥......♥#############♥
  .......♥################♥..♥###############♥
  .........♥################♥################♥
  ...........♥###############################♥
  ..............♥############################♥
  ................♥#########################♥
  ..................♥######################♥
  ....................♥###################♥
  ......................♥#################♥
  ........................♥##############♥
  ...........................♥###########♥
  .............................♥#########♥
  ...............................♥#######♥
  .................................♥#####♥
  ...................................♥###♥
  .....................................♥#♥
  .......................................♥
  .......................................♥
  .....................................♥
  ...................................♥
  .................................♥
  ..............................♥
  ............................♥
  .........................♥
  ......................♥
  ..................♥
  .............♥
  .........♥
  ......♥
  ....♥
  ......♥......................♥...♥
  ..........♥.............♥............♥
  ..............♥.....♥...................♥
  ...................♥.....................♥
  ................♥......♥..............♥
  ..............♥.............♥....♥
  .............♥
  ...........♥
  ..........♥
  .........♥
  .........♥
  ..........♥
  ..............♥
  ...................♥
  ..........................♥
  ...............................♥
  .................................♥
  .................................♥
  ..............................♥
  .........................♥
  ..................♥
  .............♥
  .....♥
  ...♥
  .♥.............................♥....♥
  ♥..........................♥...........♥
  .♥......................♥................♥
  ..♥...................♥..................♥
  ...♥....................................♥
  .....♥................................♥
  ........♥.........................♥
  ...........♥...................♥
  ..............♥..............♥
  ..................♥.......♥
  .....................♥..♥
  .......................♥

  ````______/```\__//```\__/____\
  ``_/```\_/``:```````````//____\
  `/|``````:``:``..``````/````````\
  |`|`````::`````::``````\````````/...u, Punk!!!
  |`|`````:|`````||`````\`\______/
  |`|`````||`````||``````|\``/``|
  `\|`````||`````||``````|```/`|`\
  ``|`````||`````||``````|``/`/_\`\
  ``|`___`||`___`||``````|`/``/````\
  ```\_-_/``\_-_/`|`____`|/__/`````/
  ````````````````_\_--_/````\````/
  ```````````````/____```````````/
  ``````````````/`````\`````````/
  ``````````````\______\_______/

  __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
  ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
  ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
  __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
  _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
  ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
  ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
  _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
  *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
  ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
  ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
  ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,


  ██████─██████─███──███─███──███─█████─████─██─██████
  ██──██─██──██─██─██─██─██─██─██─██────██─█─██───██
  ██─────██──██─██─██─██─██─██─██─█████─██─█─██───██
  ██──██─██──██─██─██─██─██─██─██─██────██─█─██───██
  ██████─██████─██────██─██────██─█████─██─████───██

  __________________________________________,d88`\_\_\_\_\_\_\_______
  _________________________________________,d8`_\_\_\_\_\_\_\_\______
  _______________________________________,d8*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\______
  _____________________________________,d88*\_\_\_\_\_\_\_\..d**`_____
  ___________________________________,d88`\_\_\_\_\_\..d8*`\_\_\_\_____
  _________________________________,d888`\_\_\..d8P*`\_\_\_\_\_\_\_____
  _________________________._____,d8888*8888*`_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_____
  _______________________,*_____,88888*8P*_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____
  _____________________,*______d888888*8b._|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____
  ___________________,P_______dP__*888.*888b.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____
  _________________,8*________8____*888__`**88888b.|_|_|_|_|_|_|_|____
  _______________,dP________________*88/_/_/_/_/_/_*88b./_/_/_/_/_/____
  ______________d8`__________________*8b/_/_/_/_/_/_/__*8b./_/_/_/____
  ____________,d8`____________________*8._/_/_/_/_/_/_/_/_/*88b…______
  ___________d8P_______________________88./_/_/_/_/_/_/_/_____________
  _________,88P________________________888/_/_/_/_/_/_/______________
  ________d888*_______.d88P____________888/_/_/_/_/_/________________
  _______d8888b..d888888*______________888/_/_/_/_/__________________
  _____,888888888888888b.______________888/_/_/_/____________________
  ____,8*;88888P*****788888888ba.______888_/_/_/_____________________
  ___,8;,8888*________`88888*_________d88*_/_/_____
  _______________8888888888888888b._________________________________
  _______________88*._*88888888888b.________.db_____________________
  _______________`888b.`8888888888888b._.d8888P______________________
  ________________**88b.`*8888888888888888888888b..._________________
  _________________*888b.`*8888888888P***7888888888888e.____________
  __________________88888b.`********.d8888b**`88888P*_______________
  __________________`888888b_____.d88888888888**`8888.______________
  ___________________)888888.___d888888888888P___`8888888b.__________
  __________________,88888*____d88888888888**`____`8888b____________
  _________________,8888*____.8888888888P`_________`888b.____________
  ________________,888*______888888888b...__________`888P88b._________
  _______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888___________
  ___,d888888b.8888`_________`*888888888888888888P`___`888b._________
  __/*****8888b**`______________`***8888P*``8888`_______`8888b.______
  _______/**88`_________________.ed8b..__.d888P`__________`88888______
  ____________________________d8**888888888P*_______________`88b____
  ___________________________(*``,d8888***`___________________`88____
  _____________________________(*`__________________________
  O . - .

 • Anonyme

  Bonjour , merci pour ton amitié , passe un bon vendredi ,
  Avec toute mon amitié . Bisous

 • This Skype I awsam.oun